Göteborgs Stad Kulturstöd 2019
23 januari 12.00 / Projektstöd för interkulturella projekt
30 januari 12.00 / Projektstödet Pronto
15 mars 12.00. / Projektstöd
17 april 12.00 / Projektstöd för interkulturella projekt
24 april 12.00 / Projektstödet Pronto
3 juni 12.00 / Verksamhetsstöd

Utjämningsbidrag för kultur för barn och unga. Beslut tas löpande. 
Hyressubvention för Stora Teatern. Beslut tas löpande.
 

LÄS MER

////

Statens Kulturråd 2019
21 februari / Samverkan med komponister
12 mars / Verksamhetsbidrag Scenkonst
21 mars / Projektbidrag Nationella minoriteters kulturverksamhet
23 april / Scenkonst Turnébidrag 2019
3 september Scenkonst Turnébidrag 2019
10 september / Projektbidrag Nationella & internationella projekt 2020
19 september / Internationella nätverk
19 september / Verksamhetsbidrag Internationella & interkulturella organisationer
24 september Samverkan med komponister

LÄS MER

////

Västra Götalandsregionen 2019
3 maj / Kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) 2020-2022
15 mars / Utvecklingsprojekt
17 december / Kulturstipendium
17 december / Arbetsstipendium

LÄS MER

////

Konstnärsnämnden 2019
26 september / Projektbidrag
9 april / Arbetsstipendier
25 april / Internationellt studiostipendium, Stockholm
12 september / Internationellt studiostipendium, Stockholm
12 september / Internationellt koreografstipendium
12 september / Residens i Berlin och New York
24 oktober / Internationellt studiostipendium, Stockholm

LÄS MER

////

Kulturbryggan
25 mars / Projektbidrag och strukturbidrag
9 september / Projektbidrag och strukturbidrag

LÄS MER

////

Postkodstiftelsen
Postkodstiftelsen tar löpande emot projektidéer och söker även själva upp organisationer. Börja med att skicka in en kort beskrivning av projektet genom att använda deras ansökningsformulär. Var gärna så konkret och tydlig som möjligt så ökar möjligheten för dem att ge ett snabbt svar.

LÄS MER

////

Regionalt kulturstöd Halland
1 april / Stöd till kulturutveckling (projekt)
1 november / Stöd till kulturutveckling (projekt)
1 december / Arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet

LÄS MER

Danskalendern reserverar sig för eventuella datumändringar och rekommenderar att besöka webbplatserna för att försäkra er om rätt deadline-datum