Danscentrum Väst – en organisation som förenar yrkesutövare inom den fria danskonsten i Västra Götalandsregionen.

Residens Vitlycke Centre for the Performing Arts, Tanum
Kultur i Väst utlyser tre residens under 2019, i samarbete med Vitlycke Centre for the Performing Arts. Residensplatsen är en av Sveriges mest uppskattade residensplatser för dans, med välutrustad studio, boende, kök och fantastisk natur på samma plats och ett världsarv runt hörnet
Två residens är tre veckor långa och ett residens är två veckor långt. Två residens ligger delvis under samma period. I residensen ingår boende, arvode på 15 000 kr (treveckorsresidens) eller 10 000 kr (tvåveckorsresidens) per person för fyra personer och studio. Platsen för residensen är Vitlycke Centre for the Performing Arts, Tanum.
DEADLINE 8 mars

>> LÄS MER

////

Tre nya communitydansprojekt 2019
Har du nyfikenheten och drivkraften att involvera människor som är nya inför dans som konstform? Kanske känner du till en plats som vill bli utmanad av dansens mångfald eller vill prova din egen metod som kan utvecklas i en communitydansanda? Nu utlyser Kultur i Väst tre communitydansprojekt, som ska genomföras under 2019. Målgruppen för communityarbetet kan vara barn, ungdomar, äldre, generationsöverskridande… kanske söker du likheter, olikheter, befintliga grupper eller helt nya grupper? Vårt mål är att ge mer dans åt folket, synliggöra nya berättelser och att utveckla dansen som konstform.
Vi söker dig som är boende och verksam inom Västra Götalandsregionen och har en danskonstnärlig ingång inom det urbana dansfältet, modern/nutida dans, flamenco, kathaka, salsa, eller någon annan stil eller genre.

Genomförande: Under 2019
Antal projekt som utlyses: Tre
Ersättning: 80 000 kr per projekt (inkluderar allt, som ev. resor, arvode, omkostnader knutna till projektet etcetera)

DEADLINE 28 mars

LÄS MER >>>

////

Nu söker vi danskonstnär till projekt kring dans och Parkinson
Vi ser goda evidens, både nationellt och internationellt, för dansens gynnsamma effekter hos personer med diagnosen Parkinsons sjukdom (PS). I Sverige har ett flertal projekt kring dans och Parkinson redan gett positiva ringar på vattnet. Det pågår redan satsningar i Västra Götalandsregionen – men nu vill vi ge ännu fler tillgång och utlyser projektet Dans+Parkinson. Här ger vi stöd till en danskonstnär som vill leda ett dansprojekt med personer med Parkinsons sjukdom. Målet är att utveckla metoder som vi hoppas kunna sprida till andra som arbetar med denna målgrupp. Vi vill också samla de aktörer som arbetar med dans och Parkinson för kunskaps- och informationsutbyte. Insatsen innebär också för- och efterarbete med en kort rapport från arbetet.
Vi söker dig som är boende och verksam inom Västra Götalandsregionen som redan har fördjupat dina kunskaper inom området och vill fortsätta med en redan befintlig grupp eller starta en helt ny grupp. Vi ser gärna sökande som har gått utbildningen Dance for PD.

DEADLINE 28 mars

LÄS MER >>>

////

Danspedagogturnéer i Västra Götalandregionen
Nu söker vi en eller två kommunala kultursamordnare eller kulturskolemedarbetare som vill fördjupa arbetet med dans i kommunens skolor. Vi söker också en eller två danspedagoger som kan och vill arbeta med lärarlag utifrån lärarhandledningen Ett steg i taget och koreografispelet Stegvis.
Det vi vill göra är tre danspedagogturnéer utifrån en handledning i dans och rörelse för barn och unga: Ett steg i taget. I arbetet använder vi också koreografispelet Stegvis. Rent praktiskt består en danspedagogturné av ungefär 15 utbildningstillfällen, då en danspedagog kommer till olika skolor i en kommun och arbetar med lärare i första hand, men pedagogen kan också arbeta med lärare tillsammans med elever. Insatsen kan riktas till alla skolans pedagoger, eller specifikt till idrottslärare som har betygsansvar för dansen enligt läroplanen. Danspedagogen träffar lärarlaget till exempel på APT, på studiedagar eller i klasser. Kultursamordnaren planerar tillsammans med danspedagogen ungefär 15 utbildningstillfällen per turné, vid olika skolor i kommunen. Danspedagogen utför uppdragen på de olika skolorna och arvoderas 25 000 kronor/faktura, per turné.

LÄS MER >>>